En evig världsbild

Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus kosmologi bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.

Aktuellt just nu

Lördag 27/8, kl. 14.00–17.00, regressionserfarenheter, tonsatta dikter och Martinus syn på reinkarnationen, följt av gemensamt samtal kring dessa frågor.
HAR VI VARIT HÄR FÖRUT?
Johan Wretman, Lars Palerius och Pernilla Rosell

Om återfödelsen som den återspeglas i våra liv.

Ladda ner hela höstprogrammet.

Kosmologipodden avsnitt 20

Martinus Kosmologi – En introduktionsfilm:

Filmen har engelskt tal. Om du hellre önskar danskt tal följer du denna länk: Dansk introduktionsfilm