En evig världsbild

Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus kosmologi bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.

Aktuellt just nu

Kosmologipodden avsnitt 12

Lördag 21/5, kl. 15.00–17.00, föredrag 45 – 60 min. följt av samtal. JORDEN I SOLSYSTEMETS ORGANISM, Olav Johansson
I den sjätte och sista delen av symbolverket Den eviga världsbilden – som utkom under 2015 – finns ett antal spännande och icke tidigare publicerade symboler av Martinus om jordklotet och dess utveckling genom olika stadier. Under detta föredrag ska vi titta närmare på dem och försöka skapa oss en bild av denna utveckling i forntid, nutid och framtid. En annan spännande fråga är ju också vilken relation jordklotet som levande organism har till den större organism där den ingår som en organisk beståndsdel. Alltså vilken roll spelar jordklotet i den livsenhet vi kallar solsystemet? Och vilken roll spelar solen och de andra planeterna och månarna i denna kosmiska livsenhet?

Martinus Kosmologi – En introduktionsfilm:

Filmen har engelskt tal. Om du hellre önskar danskt tal följer du denna länk: Dansk introduktionsfilm

Ladda ner programmet: Våren 2016