En evig världsbild

Martinus presenterar en världsbild som ger en heltäckande förklaring på livsmysteriet. I stockholm finns ett nätverk av människor som intresserar sig för det verk Martinus har valt att kalla Tredje Testamentet. Stiftelsen Martinus kosmologi bedriver verksamhet på ideell basis och erbjuder kurser, studiecirklar och föredrag i lokalen på Fjällgatan 23B. Stiftelsen är också involverad i utgivningen av Martinus litteratur i Sverige genom Världsbild förlag. Läs mera om vår verksamhet här.

Andlig vetenskap

De kosmiska analyserna sfinxutgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott.

Läs mera om Martinus analyser här.

Aktuellt just nu

Lördag 29/10, kl. 15.00–17.00, föredrag 45–60 min. följt av samtal
Har lidandet en mening? Bo Edvinsson
Smärta och lidande är något som vi normalt inte önskar uppleva. Men enligt Martinus är allting, sett ur ett kosmiskt perspektiv, ”mycket gott” och lidandet är i djupaste mening endast en aspekt av detta ”mycket goda”.

Martinus definierar lidandet som ett ”obehagligt gott” vilket är nödvändigt för vår utveckling och leder till att vi blir mer humana och medkännande människor. Enligt Martinus medför lidandet att vår känslokropp växer. Hur går denna förvandling av lidandet till?

Ladda ner hela höstprogrammet.

Kosmologipodden avsnitt 22